Kalender

Möte Vänersamarbetet

Vänersamarbetet

Planering inför kommande verksamhet.

Båtmässan Göteborg

Vänersamarbetet Svenska Mässan, Mässans Gata/Korsvägen, Göteborg, Sverige

Gemensam monter Gästhamnar i Vänern och Vänersamarbetet.

Möte Vänerrådet

Vänerrådet

Alla medverkande i Vänerrådet kallas till möte. Kallelse kommer.